çin vize başvuru formu

Çin Vize Başvuru Formu

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar olan ziyaretleri için vize talebinde bulunmamaktadır. Ancak 30 günü aşan turistik, ticari, eğitim, sağlık ve diğer ziyaret sebepleri nedeniyle vatandaşların konsolosluğa gerekli evraklarla birlikte müracaat ederek, ziyaretlerine uygun vizeyi almaları gerekmektedir. Çin vize başvuru formu konsolosluktan veya ilgili acentelerden temin edilebilir.

Başvuru formu İngilizce ve Çince dillerinde olup, formun doğru bir şekilde doldurulması ve vize iptali durumu yaşanmaması için, eğer yabancı dil konusunda eksiklikler varsa mutlaka profesyonel kişilerden yardım alınması tavsiye edilmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgiler, konsolosluğun talep ettiği belgeler ile desteklenmelidir. Konsolosluk uygun gördüğü takdirde ek belgeler talep edebilir. Çin’e yapılan vize başvuruları 7 ile 10 gün arasında onaylanmaktadır. Ancak ek belge talep edilmesi, resmi tatiller ve çeşitli diğer nedenlerden dolayı bu süre uzayabilmektedir.

Çin Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur

Vize başvuru formu öncelikli olarak, vize başvurusunda bulunan kişinin kişisel bilgilerini içermektedir.

– Kişisel Bilgiler ve Fotoğraf Alanı:

Arka planı beyaz, başvuru sahibinin kimliğinin açıkça belli olduğu ve tanındığı bir adet biometrik fotoğraf formda yer almalıdır. Başvuru sahibi isim, soy isim, cinsiyeti, isminin Çince yazılışı, doğum tarihi ve yeri, sahip olduğu pasaportun cinsi, pasaport numarası, geçerlilik tarihi gibi bilgileri doğru bir şekilde girmelidir.

Bu bilgiler girildikten sonra Çin vize başvuru formu altında, vize başvurusunda bulunan kişiye mesleki bilgileri sorulmaktadır. Başvuruda bulunan kişi mevcut iş durumunu seçeneklerde verilen alanlara doğru bir şekilde işaretlemeli, eğer sahip olduğu meslek verilen listede bulunmuyorsa, ilgili alanın en alt kısmında bulunan diğer seçeneğini işaretleyerek el yazısı ile mesleğini yazmalıdır. Bir sonraki alanda vize başvurusunda bulunan kişinin iş veya öğrenci ise okul adresleri açık bir şekilde yazılmalıdır. Bir sonraki aşamada vize başvurusunda bulunan kişi güncel ev adresini, telefon numarasını ve e-mail adresini girmelidir.

Bir sonraki aşamada vize başvurusunda bulunan kişiden medeni durumu ve aile bilgileri istenmektedir. Eğer başvuruda bulunan kişinin çocukları varsa, birlikte seyahat etmeseler bile bu alana çocuklarının isimlerini ve kimlik bilgilerini girmelidir. Diğer aile bireyleri de bu alanda kimlikleri açık olacak şekilde yazılmalıdır. Hangi aile bireylerinin formda yazılması gerektiği konusunda konsolosluktan veya acentelerden bilgi alınabilir. Acil bir durum olduğu takdirde ulaşılabilecek bir kişinin bilgileri de ilgili alanda telefon numarası ile beraber girilmelidir.

– Seyahat Bilgileri Alanı:

Başvuru formunun ikinci kısmında vize başvurusunda bulunan kişinin, Çin seyahatine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Vize onayı açısında bu alanda açık ve doğru bilgiler verilmelidir. Başvuruda bulunan kişilere öncelikli olarak Çin seyahatlerinin başlıca amacı sorulmaktadır. Bu alanda bulunan seçeneklerden başvuru amacına en uygun olan işaretlenmelidir. Eğer vize başvurusunda bulunacak kişinin ziyaret amacı, ilgili alanlarda bulunmuyor ise aşağıda bulunan diğer seçeneği işaretlenerek, Çin ziyaretinin hangi amaçla gerçekleşeceği açık ve doğru ifadelerle girilmelidir.

Bir sonraki aşamada vize başvurusunda bulunan kişinin ne kadar süre ile Çin’de bulunmak istediği sorulmaktadır. Çin vizesi başvuru formu 3 ay, 6 ay, 1 yıla kadar olan vizeler için seçeneklere sahiptir. Eğer vize başvuru sahibi daha uzun süre için vize istiyorsa, aşağıda bulunan kısma ne kadar süre ile Çin vizesi istediğini el yazısı ile yazmalıdır.

Seyahat bilgileri alanının bir sonraki aşamasında başvuru sahibinin daha önceki seyahatleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. İlk kez ziyaret gerçekleştirilecekse hayır seçeneği işaretlenerek, formda bir sonraki alana atlanabilir. Çin’e daha önceden ziyaret gerçekleştiren kişiler, ilk kez hangi tarihte gittiğini, en uzun süre ile ne kadar süre ve nerede kaldığını ilgili alanlara yazmalıdırlar.

Bir sonraki alanda başvuru sahibinin Çin seyahati masraflarını kimin karşılayacağı sorulmaktadır. Eğer ziyaret süresince masraflar bir başkası tarafından karşılanacak ve başvuruda bulunan kişi davet ile Çin’e ziyarette bulunacaksa, davetiyeyi gönderen kişinin kimlik bilgileri, adres ve iletişim bilgileri, bu işi ile olan ilişkinin derecesi doğru bilgilerle yazılmalıdır.

Daha sonraki aşamada vize başvurusunda bulunan kişiden daha önce Çin’de bulunup bulunmadığı, eğer bulunduysa en son vize aldığı son yeri ve tarihi bilgileri istenmektedir. Bu bilgilerin ardından son 12 ay içerisinde Türkiye dışına bir ziyaret gerçekleştirilmişse bu seyahatlerde ilgili alanda doğru bir şekilde yazılmalıdır.

– Diğer Bilgiler Alanı:

Bu alanda Çin vize başvuru formu dolduran kişilerden daha önceki başvuruları ve ziyaretleri hakkında bir takım bilgiler istenmektedir. Verilen sorular için evet ve hayır seçenekleri işaretlenerek cevaplar verilmektedir. İlk olarak sorulan soru vize başvurusunda bulunan kişinin daha önce vize almış ise vizesini, veya oturma iznini kaçırıp kaçırmadığı hakkındadır. Kullanılmamış bir vize hakkı bulunuyorsa bu alanda ilgili kutucuk işaretlenmelidir.

Bir sonraki soruda vize başvurusunda bulunan kişinin, daha önce başvuruda bulunmuş ancak vize başvurusu reddedilmiş ve vize onayı alındıktan sonra Çin’e ziyaret sırasında ülkeye girişinin engellenip engellenmediği sorulmaktadır. İzleyen soruda vize başvurusunda bulunan kişinin ülkesinde veya hem diğer yurt dışı seyahatlerinde hem de önceki Çin ziyaretleri sırasında herhangi bir suça karışıp karışmadığı sorusu bulunuyor.

Bir sonraki aşamada vize başvurusunda bulunan kişiye dair sağlık bilgileri bulunmaktadır. Kişinin herhangi bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı ve diğer sağlık bilgileri 3 şık halinde yer almaktadır. Bu alanlara doğru bilgiler işaretlenmeli ve hastalıkların türü belirtilmelidir. Bir sonraki soruda ise son 30 gün içerisinde bulaşıcı hastalıklar bulunan ülkelere veya bölgelere ziyarette bulunup bulunmadığınız sorulmaktadır.

Tüm bu sorulardan herhangi birine evet cevabı verilmişse, formun izleyen kısmında soru numaraları yazılarak gerekçeler ve açıklamalar doğru ifadelerle yazılmalıdır. Vize reddinden sağlık durumunu içeren bilgilere kadar yapılan tüm açıklamaların doğru bilgiler içermesi, vize kabulü açısından oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır. Sorulara verilen cevaplarda eğer aksi bir durumun açıklaması yapılacaksa ilgili olayla ilgili tarih ve yer bilgisi de vermek vize başvurusunun kabulü açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm bu ilgili alanlardan sonra vize başvurusu ile ilgili formda yer almayan ancak vize başvurusunda bulunan kişi için önem taşıyan durumların yazılması için bir alan bulunmaktadır. Başvurunun kabulü açısından önemli olduğu düşünülen bilgiler bu alanda girilmelidir.

Vize başvurunda bulunan kişi pasaportunu bir başkası ile paylaşıyorsa, bu kişinin bilgileri formun alt kısmında bulunan bu alanda belirtilmelidir. Bu kişilerin kimlik bilgileri yazıldıktan sonra ilgili alana fotoğrafları da eklenip ilgili açıklamalar yapılmalıdır.

– Başvuru Beyanı ve İmza Alanı:

Formun en son kısmında Çin vizesi başvurusunda bulunan kişiden yukarıda verdiği bilgiler ve cevapladığı soruların doğruluğunu onaylayan beyan ve imza kısmı bulunmaktadır. Başvuru sahibi kişisel imzasını attıktan sonra başvuru tarihini yan tarafa yazmalıdır.

Eğer Çin vize başvuru formu bir başka kişinin veya acentenin yardımı ile doldurulmuşsa, bu alanda başvuruya yardım eden kişinin bilgilerine dair de bir alan bulunmaktadır. Başvuru formunun hazırlanmasına yardım eden kişinin kişisel, adres ve iletişim bilgileri girilmeli, yakınlık derecesi ilgili alana yazılarak form doldurma işlemi tamamlanmış olur.