Çin Çalışma Vizesi

Çin Çalışma Vizesi

Çin Halk Cumhuriyeti, farklı ülkelerin vatandaşlarına ticari faaliyette bulunmalarına izin verdiği gibi, ülke sınırları içerisinde çalışmalarına da müsaade etmektedir. Fakat yabancı uyruklu olan kişilerin ülkeye giriş yapmadan önce Z kodlu vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Çin çalışma vizesi alabilmek için yapılan başvuru, bazı şartları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle vize başvurusu gerçekleştirecek olan kişilerin belirtilen şartları tamamlamaları ve kriterlere uygun olması gerekmektedir.

Z kodlu çalışma vizesi, kişiye çalışma hakkının yanı sıra oturum hakkı da vermektedir. Fakat her iki hakkı da elde edebilmek için yabancı uyruklu kişilerin ülke sınırları içerisine girdiğinde Çin Halk Cumhuriyeti kanunlarına tabii olmaları gerekmektedir. Eğer yasalara uyulmaz ise, kişinin vizesi sonlandırılıp, sınır dışı edilebilmektedir. Bu nedenle Çin yasalarının tamamına uyum sağlamak en büyük şarttır.

Çin Çalışma Vizesi Hakkında Detaylı Bilgiler

Çin çalışma vizesi alabilmek için öncelikle kişinin Çin Büyükelçiliği veyahut da Çin Başkonsolosluğu ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Başvuru tam teşekküllü olan ve diplomatik görevi olan kurumlar aracılığı ile yapılabilmektedir. Fakat bahsi geçen kurumlar tarafından koyulan ilk şart, Çin’de çalışacak olan kişilere davetiye gelmesidir. Davetiye, Çin’de bulunan şirketten veyahut da şirket sahibinden gelmelidir. Dolayısıyla çalışma vizesini kişi kendisi alacak olsa da, çalışma izni şirket tarafından alınmalıdır. Aksi takdirde başvuru olumlu şekilde sonuçlanamamaktadır.

Kişi, Çin’de çalışabilmek için kişinin eğitim durumunu gösteren belgeler, iş tecrübesini gösteren belgeler ve daha önceki çalışılan firmadan referans mektubunun alınması gerekmektedir. Başvuru sahibi ilk etapta bu belgeleri hazırlamak ile yükümlüdür. Çin’de bulunan şirketin ise sözleşme, iş pozisyonunu belirten belge ve maaş hakkında detaylı bilgiler vermek zorundadır. Bu belgelerin tamamlanması sayesinde çalışmak için hazırlanacak belgelerin büyük bir çoğunluğu hazırlanmış olmaktadır.

Çin Çalışma Vize Başvurusu Gerekli Olan Belgeler

Belirtilen belgelerden farklı olarak başvuru sahiplerinin de kendi adına hazırlamış olduğu belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgelerin her birinin tamamlanmasının ardından randevu tarihinde gişeler üzerinden ödemeler gerçekleştirilebilmektedir. Vize masraflarını kişi kendisi karşılayabileceği gibi, Çin’de bulunan şirket yönetimi de karşılayabilmektedir. Bu durum herhangi bir şekilde problem teşkil etmemektedir. Fakat başvurunun tamamlanması sonrasında Çin Konsolosluğu vize başvurusu sahibini mülakata çağırmaktadır.

Mülakat tarihi ayrıca başvuru sahibine farklı kanallar aracılığı ile bildirilmektedir. Mülakat sonrasında da başvuru detaylı olarak incelenmeye alınmaktadır. Tamamen Çin Konsolosluğu’na ait olan değerlendirme süreci olumlu şekilde sonuçlanabileceği gibi, farklı sebeplerden dolayı olumsuz olarak da sonuçlanabilmektedir. Bu tür iptallerin meydana gelmesi halinde bir süre sonra tekrardan başvuru yapmak mümkündür.

-Davetiye

Z kodlu vizenin alınabilmesi için Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan kişinin 2 farklı tipte davetiyeye sahip olması gerekmektedir. İlk davetiye beyaz iken, diğer davetiye de yeşildir. Hazırlanmış olan davetiyelerin her ikisi de Çin Konsolosluğu’na hitaben hazırlanmalıdır. Hazırlanan davetiyelerin de her ikisinin orijinali istenmektedir. Eğer kişinin yanında davetiyelerin aslı bulunmaz ise her iki davetiye de konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir. Buna ek olarak, davetiyelerin içerisinde de çeşitli bilgilerin yer alması gerekmektedir. Hazırlanacak evraklar hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için Çin Konsolosluğu’nun resmi internet sitesi ziyaret edilebilmektedir.

-Pasaport

Başvuru yapacak olan kişiler eğer daha önceki dönemde pasaportunu kaybetmiş ise ve daha sonradan bulmuş ise her iki pasaportu da Çin Konsolosluğu ile paylaşmalıdır. Konsolosluğa verilen pasaportların her ikisinin de orijinal olması gerekmektedir. Ayrıca pasaportun içerisinde minimum 2 sayfalık boş alan bulunmalıdır. Ek olarak da 10 yıldan daha uzun süredir kullanılmakta olan ve zarar görmüş pasaportlar da kabul edilmemektedir. Başvuru sürecinin olumsuz yönde etkilenmemesi amacı ile başvuru sahiplerinin pasaportlarını yenileyerek Çin Konsolosluğu’na teslim etmeleri gerekmektedir.

-Firma Hakkında Bilgi

Çin çalışma vizesi alabilmek için başvuru sahibinin firma ile alakalı bazı bilgileri elde etmesi gerekmektedir. Bunun için çalışılacak olan firmanın Vergi Levhası Çin Konsolosluğu tarafından istenmektedir. Fakat kişi Çin’e ilk defa giriyor ise daha farklı belgeler talep edilebilmektedir. İlk defa ülkeye giriş yapacak olan kişiler bahsi geçen firmadan Vergi Levhası’na ek olarak Davetiye almak zorundadır. ID de istenen bilgiler arasında yer almaktadır. Tüm belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması halinde, Çin’de yer alan firma ile ilgili herhangi bir problem meydana gelmeyecektir.

-Fotoğraf

Vize alabilmek için 2 adet fotoğraf gerekmektedir. Vesikalık fotoğraflar, şartlara uyum sağlamadığı için başvuru sahiplerinin biometrik fotoğraf temin etmeleri gerekmektedir. Her iki fotoğrafın da beyaz fon olması gerekmektedir. Farklı zamanlarda çektirilmiş fotoğraflar Çin Konsolosluğu’nun kontrollerinden geçememektedir. Fotoğraf çekilirken kişinin kulakları ve yüzü tamamen gözükür şekilde olmalıdır. Yan cephelerden çekim yapmak yerine, direkt olarak kişinin yüz hizasından çekim yapılmalıdır. Ayrıca gözlük kullanımı gerçekleşmeden, koyu renkli giysiler ile fotoğraf çektirilmelidir. Biometrik fotoğraf hakkında çok sayıda şart aranıyor olsa da, fotoğraflar Çin Konsolosluğu tarafından büyük önem taşımaktadır.

Çin Çalışma Vizesi Ek Evraklar

Çin çalışma vizesi başvurusu için, başvuru sahiplerinin ilgili makamlardan ikametgah belgesi alması gerekmektedir. E-Devlet’ten de ikametgah alınabilmekte fakat bu belge imzalı ve kaşeli olmamaktadır. Bu nedenle ilgili makamlardan alınması talep edilmektedir. Temin edilen belgenin yalnızca orijinali kabul edilmektedir. Belgenin aslının haricinde herhangi bir hali kabul edilmemektedir.

Başvuru sahibinin sabıka kaydı da istenen evrakların arasında yer almaktadır. Alınan sabıka kaydının içerisinde kişinin adli sicil kaydının olmadığı ve arşiv sicil kaydının olmadığı özellikle belirtilmelidir. Bahsi geçen sabıka kaydı yalnızca savcılıktan alınmaktadır. Bu nedenle savcılık üzerinden belge temini yapılmalıdır. Ek olarak, diğer belgelerde olduğu gibi sicil kaydının da orijinali kabul görmektedir. Fotokopisi çekilmiş belgeler tek başına bile başvurunun iptal olmasına sebep olabilmektedir. Sicil kaydına ek olarak, başvuru sahibi nüfus cüzdanının da fotokopisini yanında bulundurmalıdır.

Bahsi geçen evrakların tamamı, her çeşit Çin çalışma vizesi başvurusunda kullanılabilmektedir. Bu nedenle hangi başvuru tipi seçilmiş olursa olsun, kişinin talep edilen her belgeyi eksiksiz ve doğru olarak hazırlaması ve belirtilen tarihte teslim etmesi gerekmektedir. Konsolosluk tarafından talep edilen evraklar eğer eksik ise veyahut da yanlış ise bu tür eksiklikler başvuru sürecinin uzamasına ve kişinin tekrar tekrar randevuya çağrılmasına sebep olmaktadır. Ek olarak belge eksikliğinden dolayı başvurular olumsuz şekilde de sonuçlandırılabilmektedir.

Çin Çalışma Vizesi Ek Evraklar Hakkında Ek Bilgiler

Çin’de çalışmak için başvuruda bulunan kişilerden çok sayıda belge istenmektedir. Fakat bu belgeler arasında en önemlisi davetiyedir. Eğer Çin çalışma vizesi yapan kişinin şirket tarafından gönderilmiş olan davetiyesi yoksa başvuru denetlenmeye alınmadan direkt olarak reddedilmektedir. Bu sebeple davetiyesiz bir şekilde yapılan başvurular değerlendirmeye bile alınmamaktadır. Dolayısıyla başvuru sahiplerinin her iki tipteki davetiyeyi de temin etmesi gerekmektedir.

Belirtilen evraklara ek olarak çalışma vizesi için başvuruda bulunan kişilerin Vize Başvuru Formu’nu da doldurmuş olması gerekmektedir. Başvuru formu, Çin Konsolosluğu’nun orijinal web sitesinde yer almaktadır. Site üzerinden kısa süreler içerisinde kayıt oluşturularak form doldurulabilmektedir. Fakat doldurulan formun tamamen İngilizce içerikli olması gerekmektedir. İngilizce haricinde farklı bir dilin kullanıldığı formlar kabul edilmemekte ve Çin Konsolosluğu tarafından başvurunun iptal olmasına neden olmaktadır. Bu tür durumların oluşması halinde de kişi çalışma vizesi için tekrardan başvuru yapmak zorunda kalmaktadır.