çin evrak tasdik işlemleri

Çin Evrak Tasdik İşlemleri

Çin evrak tasdik işlemleri evrakların tasdik edilmesi, belge üzerinde yer alan imzaların orijinal olduğunun tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Belgeyi imzalayan ve onaylanan kişinin görevini, pozisyonunu doğrulamak amacı ile belgelere resmiyet kazandırmak ve evrakları yasal hale getirmek amacı ile farklı ülkelerde de geçerli olabilmesi için gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bu uygulama, ülkeden ülkeye farklılıklar ve çeşitlilikler gösterebilmektedir. Bu nedenle ilk olarak bahsi geçen ülkenin evrak tasdik işlemlerinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Evrak Tasdik İşlemi Nasıl Yapılır?

Çin evrak tasdik işlemleri, Çin Konsolosluğu tarafından yapılabilmektedir. Çin’e gönderilecek olan evrakların tamamının tasdik edilmesi ile bahsi geçen belgeler kullanılabilir ve yasal hale gelmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için ortalama olarak 7 iş gününe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 7 gün içerisine Şahsi ve Ticari evraklar olarak ayrılan belgeler, sıra ile kontrol edilmektedir. Bu nedenle belgelerin hazır ve onaylı hale gelmesi bir miktar zaman alabilmektedir.

-Şahsi Evraklar

Şahsi evraklar, tamamen kişinin şahsına ait olan evrakları baz almaktadır. Kişiye ait olan nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı ve sabıka kaydı, mezuniyet diploması, banka hesap dökümleri, öğrenci belgesi, ölüm veyahut da doğum belgesi, pasaport ve kimlik, tapu gibi belgelerin tasdik işlemi yapılabilmektedir. Çin evrak tasdik işlemleri hizmeti veren Çin Konsolosluğu tarafından bu tür şahsi evrakların tamamının kontrolü 7 iş günü içerisinde yapılabilmektedir.

-Ticari Evraklar

Ticari evrakların tamamı bir kuruma aittir veyahut da yapılan bir iş ile ilgilidir. Resmi ve ticari öneme sahip olan faaliyet belgesi, bankaların ve şirketlerin İmza Sirküleri, şirketlerin banka hesap dökümleri, atama ve pozisyon değiştirme mektubu, referans mektubu ve Ticaret sicil gazetesi gibi evrakların tamamı ticari evraklar arasında yer almaktadır. Çin evrak tasdik işlemleri , bahsi geçen tüm ticari belgelerin kontrol edilmesi ve onaylanması ile yapılabilmektedir.

Tasdik edilmesi talep edilen belgenin ilk olarak yeminli tercüman veya tercümanlar tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Bu belgenin dili İngilizce’ye çevrilebileceği gibi, Çin Konsolosluğu tarafından işlem gördüğü için Çince’ye de çevrilebilmektedir. Tercüme işleminin tamamlanmasının ardından belge noter tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Evrakların tamamı eğer noterce onaylanmaz ise Çin evrak tasdik işlemleri yapılamamaktadır.

Sonraki aşamada ise evrak onaylanarak yasal bir hal alabilmesi için de İstanbul Valiliği’ne gönderilmektedir. Valilik aracılığı ile evrak tasdik edilmektedir. Eğer bahsi geçen belgeler valilikte değil de Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı illerinde onaylatılmış ise, tekrardan İstanbul Valiliği’ne gönderilmelidir. Yalnızca bu kurumun tasdik işlemleri kabul edilmektedir. Onaylanacak olan her belgenin bir adet yedek nüshasının ve fotokopisinin alınması gerekmektedir. Bu sayede daha sonraki süreçlerde herhangi bir belge sıkıntısı çekilmemektedir.

Çin evrak tasdik işlemleri de hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılabilmektedir. Belirtilen günlerde saat 10:00 ile 12:00 arasında her türlü tasdik ve onay hizmeti alınabilmektedir.

Evrak Tasdik İşlemi Çeşitleri

Evrak tasdik işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle belgelerin belirtildiği şekilde hazırlanması gerekmektedir. Eksik olarak hazırlanan belgelerde herhangi bir şekilde tasdik işlemi yapılamamaktadır. Bu nedenle noter onayı alınamadığı gibi, Valilik tarafından da belgeler tasdik edilememektedir.

-Şahsi Evrak Başvuruları

Şahsi evrak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları direkt olarak Çin Konsolosluğu’na başvuru yapabilmektedir. Buna ek olarak, noterden vekaletname çıkartılarak üçüncü kişi aracılığı ile de işlem yapılabilmektedir. Vekaletnamenin çıkartılması ile birlikte de herhangi bir yetkili vize acentesi de bu işlemin yapılabilmesi için görevlendirilebilmektedir. Belgelerin tasdik edilebilmesi için, ilk olarak internet sitesi üzerinden başvuru yapmak gerekmektedir. Bu başvuruda kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi, hazırlanan vekaletnamenin orijinali, tasdik ettirilmek istenen belgelerin orijinalleri ve fotokopileri hazırlanmalıdır.

Belirtilen şekilde hazırlanmamış olan belgeler onaylanmamaktadır. Hazırlığın tamamlanmasının ve başvurunun yapılmasının ardından tasdik işlemleri ortalama olarak 7 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.

-Ticari Evrak Başvuruları

Ticari evrak için tasdik işlemi yaptıracak olan kişiler nüfus cüzdanları ile direkt olarak konsolosluğa başvuruda bulunabilmektedirler. Bundan farklı olarak, eğer kişinin kendisine ait olan bir şirketi var ise şirketin imza sirküleri alınarak, üçüncü kişiler bu süreç için görevlendirilebilmektedir. Üçüncü kişilerden farklı olarak, yetkili acenteler de evrak tasdik işlemlerinde uygulanması gereken prosedürleri tamamlaması için görevlendirilebilmektedirler. Evrakların tasdik edilebilmesi için internet üzerinden ilk olarak form doldurulması gerekmektedir. Çin evrak tasdik işlemleri için de bu formun doldurulması gerekmektedir.

Formun doldurulmasının ardından nüfus cüzdanının fotokopisi, kişiye ait olan yetki belgesinin orijinali, şirketin imza sirkülerinin fotokopisi, tasdik edilecek olan evrakların da fotokopileri ve orijinalleri direkt olarak temin edilmelidir. Şahsi evraklarda olduğu gibi, ticari evrak başvurularında da işlemlerin tamamlanması süreci 7 iş günüdür. Bazı durumlarda yoğunluğun olması halinde bu süre ufak bir miktar daha uzayabilmektedir.

Evrak Tasdik İşlemi Detayları

Çin vatandaşı olan veyahut da Çin asıllı olan kişiler, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu aracılığı ile çeşitli belgelerini tasdik ettirebilmektedirler. Çin evrak tasdik işlemleri için Mezuniyet diploması, vekaletname, marka belgesi ve bildirgesi, kimlik belgesi, gayrimenkullere ait olan miras ve de tapu gibi resmi evrakların her biri tasdik ettirilebilmektedir. İstanbul sınırları içerisinde yer alan noterlerce ve resmi kuruluşlarca yapılan tasdik işleminin ardından belge İstanbul Valiliği’ne gönderilmektedir.

Valilikten de tasdik edilmesi halinde hazırlanmış olan belge Çin İstanbul Başkonsolosluğu’na gönderilmelidir. Başkonsolosluk tarafından da belgeler üzerinde yapılan tasdik işlemi onaylanmaktadır. Ayrıca tasdik edilecek olan evrakların tamamının Çince veyahut da İngilizce olmalıdır. Belirtilen dillerin haricinde herhangi bir dil kullanılamamaktadır.

Çin Evrak Tasdik İşlemi Detayları Hakkında

Çin Başkonsolosluğu, bazı belgelerin tasdik işlemlerini yapamamakta ve onaylayamamaktadır. Mezuniyet diploması, doğum ve evlilik gibi durumların oluşması halinde Çin evrak tasdik işlemleri yapılamamaktadır. Bu tür durumları yaşayan kişilerin evraklarını onaylatabilmek için tekrardan Çin Halk Cumhuriyeti’ne dönmesi gerekmektedir. Veyahut da kişi vekaletname vererek noter işlemi yaptırabilmektedir. Ülkeye getirilen evrakların da Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi’nde bulunan görevliler tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Fakat Çin Başkonsolosluğu’nun görev alanı içerisinde bulunan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının vekaletname, sağ belgesi, yetkilendirme belgesi gibi evraklar üzerinde işlem yapabilmek için başkonsolosluk ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veyahut da uyruğunu değiştirmiş olan kişilerin yerel noterlerden ve de resmi makamlardan onay alınması gerekmektedir. Noter işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından İstanbul sınırları içerisinde yer alan tasdik kurumları ile irtibata geçilmelidir. Belirtilen her aşamanın tamamlanmasının ardından hazırlanmış olan belgelerin Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na gönderilmesi gerekmektedir. Bu kurumda da belgelerin tasdiki için son işlemler yapılmaktadır.

Çin Konsolosluğu, belgelerin tercüme edilmesi konusunda herhangi bir şekilde yardımcı olmamaktadır. Bu nedenle Çin evrak tasdik işlemleri yapacak olan kişiler yalnızca üçüncü kişilerle veyahut da yetkili acenteler ile birlikte çalışabilmektedirler. Tercüme edilmesi gereken belgelerin tamamının yerel mahkemeler tarafından tanınmış olan tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş olması gerekmektedir.

Çin evrak tasdik işlemleri için posta yolu kullanılmamalıdır. Posta yolu ile yapılan başvurular Çin Konsolosluğu tarafından kabul edilmemektedir. Noter aracılığı ile yapılacak olan evrak işlemlerinde kişinin kendisinin bizzat bulunması gerekmektedir. Vize başvurularından farklı olarak, kişi daha önceki süreçlerde birçok kez evrak tasdik işlemi yaptırmış olsa bile, her işlemde yeniden bizzat kendisi işlemleri gerçekleştirmelidir.