çin ticari vize

Çin Ticari Vize

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti vize muafiyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle tamamen iş amacı ile Çin ticari vize başvurusunda bulunmak isteyenler ticari amaç doğrultusunda vize alması gerekmektedir. Alınan vizeler, bir takım evrakların tamamlanması ile alınabilmektedir. Fakat bunun için öncesinde bir hayli fazla işlemin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Fuara katılacak olanlar, kongreye veya toplantıya katılacak olanlar, iş görüşmesine gidecek olanların tamamı Çin ticari vize başvurusu yapmalıdırlar. Yapılan vize başvurusunun kodu F olarak belirlenmiştir. Fakat bu başvurunun yapılabilmesi için kişiye ya da kuruma ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan firma tarafından davetiye gelmesi gerekmektedir. Davetiyenin olmaması halinde Çin ticari vize başvurusu yapılamamaktadır. Bu nedenle başvuru yapacak olan kişilerin ilk ihtiyaç olan davetiyeyi ellerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Çin Ticari Vize Hakkında

Çin’e gidebilmek için yapılan başvuru yakın tarihlerden bu yana direkt olarak Çin Konsoloslukları’na yapılmaktadır. Bir süre önce bu tür yapılan başvuruların tamamı Vize Hizmet Merkezleri’ne devredilmiştir. Bu nedenle Çin ticari vize başvurusunda bulunacak olan kişilerin bu kurumlar aracılığı ile veyahut da yetkili acenteler aracılığı ile işlem yapması gerekmektedir. Bahsi geçen acenteler ve hizmet merkezleri Türkiye genelinde bir hayli fazla sayıda olduğu için, başvurular daha kısa süreler içerisinde olumsuz veya olumlu şekilde sonuçlandırılabilmektedir.

Yapılan Çin ticari vize başvurusu sonuçlanma süresi genellikle 7 – 10 iş gününü bulmaktadır. Fakat bazı dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti’nden binlerce kişi vize talebinde bulunmaktadır. Bu nedenle de başvuru sayısı arttığı için anlaşmalı ve yetkili olan kurumlar yetersiz kalmaktadır. Bu tür durumlarda da başvuruların sonuçlanması 15 ile 20 gün arasını bulmaktadır. Dolayısıyla başvuru yapacak olan kişilerin erkenden başvuru yapması tavsiye edilmektedir. Eğer seyahat tarihleri yakın ise, erkenden işlemlere başlamak gerekmektedir.

Ortalama olarak Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından 8 hafta önceden işlem yapılmasının gerektiği belirtilmiştir. Bu tarihlerde işlemlere başlayan kişiler rahat bir şekilde başvuru sürecini tamamlayarak, vizesini alabilmektedirler.

Çin Ticari Vize Başvurusu Gerekli Belgeler

Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olan Ankara Büyükelçiliği 1 Ocak 2018 tarihinde online sistem kullanmaya başlamıştır. Bu nedenle yapılan başvuruların tamamı online sistemler üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Sadece başvurular değil, vize ücretlerinin ödenebilmesi için ve Vize Başvuru Formu adı verilen belgenin doldurulabilmesi için de bahsi geçen online platformlar kullanılabilmektedir. Yapılan başvuruların tamamı yakın tarihlerden bu yana sadece Ankara Büyükelçiliği’ne ait olan orijinal web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bu sayede işlemler daha hızlanmış ve vize talepleri daha kısa süreler içerisinde sonuçlanmaktadır.

-Çin Vize Başvuru Formu

Vize Başvuru Formu, Çin’e ticari amaç ile gidecek olan kişilerin hazırlaması gereken ilk belgedir. Başvuru formu, kişinin Çin’e gittiğinde ne şekilde konaklama gerçekleştireceğini öğrenmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle başvuru sahipleri tarafından Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği sitesine girilerek form doldurulabilmektedir.

Form, Türkçe karakterler ile değil, İngilizce karakterler ile doldurulmalıdır. Aynı zamanda tüm soruların cevapları da büyük harfler ile verilmelidir. Bu sayede Büyükelçilik tarafından belirtilen kriterlere en iyi şekilde uyulabilmektedir. Formda yer alan her sorunun dikkatli bir şekilde doldurulmasının ardından kişiden imza atması istenmektedir. İnternet üzerinden işlem yapıldığı için de bu imza elektronik olarak atılmaktadır.

Formda yer alan imza kutucuğu işaretlenerek, kişi imzasını atabilmektedir. İmzanın atılması ile birlikte kişi tüm bilgilerin doğru olduğu taahhüt ettiği için herhangi bir şekilde yanlış ve eksik bilgi vermemelidir. Eğer daha sonraki denetleme süreçlerinde belgeler eşleştirilirken herhangi bir uyuşmazlık fark edilirse, başvuru reddedilmektedir. Sadece bununla kalmayıp, başvuru yapmış olan kişi yanlış beyanda bulunmaktan dolayı da suçlanabilmektedir. Bu denli önemli bir husustan problem çıkmaması için tüm başvuru sahiplerinin Vize Başvuru Formu’nu en iyi şekilde doldurmaları gerekmektedir.

-Çin Ticari Davetiye

Türkiye Cumhuriyeti’nden Çin’e veya başka ülkelerden Çin’e ticari amaç ile gidecek olan kişilerin bir takım belgeleri ibraz etmesi zorunluluk haline getirilmişti. Davetiye Mektubu, Yabancı Uzman Davetiye Mektubu, Davetiye Onay Mektubu gibi belgelerin tamamının veyahut da herhangi birinin randevu tarihinde getirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar tek belge yeterli olsa da, tüm belgelerin hazırlanması şiddetle tavsiye edilmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından bazı belgeler ekstra olarak istenebileceği için, her türlü ihtimale hazır bir şekilde başvuru süreci tamamlanmalıdır. Bu sayede başvurunun olumlu şekilde sonuçlanma ihtimali büyük ölçüde artabilmektedir.

-Pasaport

Çin ticari vize başvurusunda bulunacak olan kişilerin pasaportlarının seyahat tarihinden sonra 6 ay daha geçerli olması gerekmektedir. Bu geçerlilik sürecinin mevcut olmaması halinde başvurular direkt olarak iptal edilmekte ve kişi tekrardan başvuru oluşturmak zorunda kalmaktadır. Aynı zamanda pasaport zarar görmemiş olmalı ve 2 sayfasının da boş olması gerekmektedir. Bu kriterlerin her birinin tamamlanması halinde pasaport yapılan kontrollerden onay alabilmektedir.

-Fotoğraf

Çin Konsolosluğu tarafından yapılan Çin ticari vize başvurularında 2 adet biometrik fotoğraf istenmektedir. Her iki fotoğraf da beyaz bir arka fon kullanılarak çekilmelidir. Yine aynı şekilde, her iki fotoğrafın da eş olması tavsiye edilmektedir. Bu sayede daha sonraki süreçlerde ortaya çıkabilecek problemler ortadan kaldırılabilmektedir. 3.3 cm x 4.8 cm boyutlarında olması gereken fotoğraflarda da aksesuar kullanımı gerçekleştirilmemelidir.

-Şirket Evrakları

Kişi Çin Halk Cumhuriyeti’ne şirket aracılığı ile gideceği için, şirkete ait belgelerin her birinin randevu tarihine kadar eklenmesi gerekmektedir. Şirketin faaliyet belgesinin orijinali temin edilmeli ve randevuda ibraz edilmelidir. Vergi levhası ve fotokopisi, şirketin İmza Sirküleri ve sicil gazetesi fotokopisi de randevuda başvuru sahibinin yanında bulunmalıdır. Sadece bu belgelerin fotokopisi değil, her belgenin fotokopisinin olması şiddetle tavsiye edilmektedir. Bu sayede başvuru sürecinin olumlu şekilde sonuçlanması sağlanabilmektedir.

Çin Ticari Vize Gerekli Ek Belgeler

Başvuru yapan kişilerden istenen belgelerin tamamının orijinal ve güncel olması gerekmektedir. Güncel olmayan belgelerin hiç biri Çin Konsolosluğu tarafından kabul edilmemektedir. Belgelerin kabul edilmemesi halinde de başvurular iptal edileceği için, başvuru sahipleri tekrardan başvuru yapmak durumunda kalmaktadırlar. Bu tür durumlardan kaçınmak için, istenen tüm belgelerin eksiksiz olarak belirtilen tarihlerde teslim edilmesi gerekmektedir.

Şirket yetkilisi tarafından, kişinin çalıştığına dair beyanname alınmalı ve imzalı, kaşeli olmalıdır. Kişinin sabıkasını gösteren Adli Sicil Kaydı’nın kullanılacak belgelerin arasında yer alması gerekmektedir. Şirket aracılığı ile Çin ticari vize alınacağı için, başvuru sahibinin İşe Giriş Bildirgesi’ne de ihtiyaç duyulmaktadır. SGK Hizmet Dökümü, Banka Hesap Dökümü, Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik fotokopisi, Vize Talep Dilekçesi gibi belgelerin her biri detaylı olarak hazırlanmalıdır.

Çin ticari vize başvurusu için hazırlanan belgelerin tümünün fotokopisinin alınması şiddetle tavsiye edilmektedir. Bundan farklı olarak, dilekçe ve mektup tarzında belgelerin de İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Türkçe dili ile hazırlanan hiç bir belge Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde yapılan kontroller sonrasında onaylanmamaktadır. Bu nedenle Çin’e ticari amaç ile gidecek olan kişilerin tüm belgeleri İngilizce olarak doldurması gerekmektedir.

Vize ücretinin ödenmesinin hemen ardından alınan makbuzun da randevu tarihine kadar kaybedilmemesi gerekmektedir. Makbuzun kaybedilmesi halinde, başvuru sahibi olan kişi ücreti yatırmamış gözükmektedir. Bu nedenle toplanan belgelerin her biri en iyi şekilde muhafaza edilerek, randevu tarihinde ibraz edilmelidir.